MINAMI KYUSHU UNIVERSITY
14/20

TRAN THI MY TRANGUNIVERSITY INFORMATION 2018●Các bạn muốn làm những công việc liên quan tới tiếng Anh;●Các bạn muốn trở thành giáo viên tiếng Anh.Đối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt được●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thư ký;●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…Đối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcĐối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcĐối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcKhóa học du học●Các bạn muốn có cơ hội được du học tại Mĩ;●Các bạn muốn trải nghiệm văn hóa thế giới.●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thư ký;●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Thư ký;●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…Trần Thị Mỹ Trang: Sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại, trường Cao đẳng Minami Kyushu; đã tốt nghiệp năm 2017Department Introduction南九州短期大学 国際教養学科●Các bạn muốn mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực;●Các bạn muốn có những chứng chỉ phù hợp với mục tiêu trong tương lai.●Các bạn muốn nâng cao khả năng sử dụng vi tính văn phòng;●Các bạn muốn làm những công việc văn phòng như kế toán, thư ký●Kỹ năng thiết kế web;  ●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin; ●Thư ký;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp; ●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…12Trường Cao đẳng Minami KyushuKhóa học giao tiếp tiếng AnhKhóa học Kinh tế thương mạiKhóa học thông tin văn phòng

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る