MINAMI KYUSHU UNIVERSITY
15/20

UNIVERSITY INFORMATION 2018Đối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcĐối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcĐối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcĐối tượng tham gia:Những chứng chỉ có thể đạt đượcKhóa học thể thaoKhóa học dự bị đại học●Các bạn muốn đạt những chứng chỉ quốc gia trong lĩnh vực khách sạn - du lịch;●Các bạn muốn học tập và làm việc trong lĩnh vực khách sạn - du lịch.●Các bạn muốn làm những công việc liên quan tới ngành thể thao;●Các bạn muốn trở thành huấn luyện viên.●Các bạn sinh viên muốn chuẩn bị cho kì thi đại học;●Các bạn muốn nâng cao năng lực của bản thân●Kinh doanh du lịch; ●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Thư ký;●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…●Các bạn muốn làm những công việc liên quan tới ngành y tế;●Các bạn muốn đạt các chứng chỉ liên quan ngành y tế.●Thư ký cao cấp (thư ký y khoa);●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Thư ký; ●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…●Huấn luyện viên;●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Thư ký; ●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…●Kỹ năng thuyết trình;●Kỹ năng xử lý thông tin cấp cao;●Kỹ năng xử lý thông tin;●Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp;●Thư ký;●Trà đạo.Ngoài ra, có thể đạt thêm nhiều chứng chỉ khác…13Khóa học khách sạn - du lịchKhóa học nghiệp vụ y tế, nhân viên y tế

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る