MINAMI KYUSHU UNIVERSITY
8/20

Phòng nghiên cứu chế biến thực phẩm (食品加工学研究室)Phòng nghiên cứu thực phẩm lên men (発酵醸造食品学研究室)Hướng tới phát triển công nghệ chế biến thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm.Phòng nghiên cứu phát triển thực phẩm(食品開発学研究室)Phòng nghiên cứu sử dụng chất xúc tác sinh học (酵素利用学研究室)Sử dụng vi khuẩn và chất xúc tác sinh học (enzym).UNIVERSITY INFORMATION 2018Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ chế biến thực phẩmPhát triển nghiên cứu về thực phẩm lên men.Thực phẩm lên men là loại thực phẩm từ xa xưa đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Sinh viên có thể tự mình tìm hiểu quá trình lên men bằng các phương pháp khác nhau như vi khuẩn, men bia, vi khuẩn axit latic,… đồng thời cùng với các nhà máy sản xuất trong tỉnh phát triển nghiên cứu các thực phẩm lên men như rượu Shouchu, rượu vang, rượu ngọt.Chế biến thực phẩm không chỉ đơn giản là việc cất giữ và chế biến thực phẩm; mà thông qua quá trình sản xuất nâng cao tính an toàn của nguyên liệu chế biến, đồng thời vẫn chú trọng vào yếu tố mùi vị của sản phẩm. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu phát triển những sản phẩm sử dụng nguồn nông sản đa dạng sẵn có của tỉnh; đồng thời chú trọng tới việc nâng cao các yếu tố như mùi vị và công dụng của sảnphẩm. Khám phá bản chất của nguyên liệu với mục đích phát triển thực phẩm.Nguyên liệu chế biến thực phẩm là sản phẩm tự nhiên được nuôi dưỡng và chịu ảnh hưởng lớn từ thế giới tự nhiên. Khi mà sử dụng những nguyên liệu đó trong chế biến thì điều quan trọng nhất là cần hiểu rõ bản chất của từng loại nguyên liệu. Hãy lắng nghe sự tinh túy và sức mạnh tiềm tàng trong từng nguyên liệu sản phẩm để phát huy một cách tốt nhất có thể trong việc phát triển thực phẩm.Về các vi sinh vật, chúng tôi đã có các nghiên cứu về đa bội, thể đa nhân, thể trao nhân trong các loại nấm hữu cơ có ích như vi khuẩn, vi nấm, các vi sinh vật phân giải cellulose trong công nghiệp Trichoderma. Đối với việc sử dụng enzym, đang tiến hành các nghiên cứu về sự phân giải các chất xúc tác sinh học từ vi sinh vật phân giải cellulose và lignin thuộc lớp vi nấm basidiomycetes. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tìm kiếm và đào tạo những sinh viên có khả năng phát triển sản phẩm tốt.Phòng nghiên cứu sử dụng tài nguyên thực phẩm(食資源利用学研究室)Phát triển và cải thiện những sản phẩm dễ gây dị ứng.Tìm kiếm những phương thức sản xuất sử dụng những nguyên liệu làm giảm bớt thành phần gây dị ứng thực phẩm, không sử dụng nguyên liệu dễ gây dị ứng; phát triển sản phẩm mẫu cho sản phẩm theo xu hướng làm giảm việc gây dị ứng. Trong quá trình phát triển sản phẩm mới, liên tục đưa ra các sản phẩm mẫu và dần cải thiện nó. Việc tưởng tượng ra thành phẩm trong quá trình nghiên cứu là việc hết sức thú vị.Department Introduction食品開発科学科06

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る