University Information

Khoa học và công nghệ thực phẩm

Đặc trưng về khoa

Điểm thứ nhất: Tăng cường nghiên cứu sản xuất thực phẩm hiện có để tạo nên bước nhảy vọt.

Ngoài việc nghiên cứu lĩnh vực sản xuất thực phẩm hiện tại, sinh viên khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm còn tìm hiểu sâu hơn về chức năng và an toàn thực phẩm, và học hỏi thêm về lĩnh vực này từ quan điểm của người tiêu dùng. Các sinh viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để "sản xuất" thực phẩm thông qua một chương trình giảng dạy phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại, chẳng hạn như nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng đa dạng và phức tạp, vấn đề vệ sinh và thay đổi cơ cấu kinh doanh thực phẩm.

food science photo01
Điểm thứ hai: Thế nào là một kỹ sư về thực phẩm?

Mục tiêu giáo dục của khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm là để đào tạo các kỹ sư thực phẩm. Các kỹ sư thực phẩm được định nghĩa là một người đứng trên quan điểm của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng, đi tìm sự an toàn và bảo đảm trong thực phẩm. Hơn nữa, một chuyên gia thực phẩm cần phải là một người người nắm bắt "sức khỏe" trong sản phẩm thực phẩm, và là những người được trang bị các kỹ năng và khả năng cấp cao để tìm và giải quyết vấn đề.

food science photo02
Điểm thứ ba: Có thể đạt được nhiều chứng chỉ thực hành trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Sinh viên sẽ đạt được chứng chỉ quốc gia về giám sát và thanh tra vệ sinh thực phẩm khi tốt nghiệp. Sinh viên cũng có thể đạt được giấy phép giảng dạy tại các trường trung học phổ thông về nông nghiệp, trung học cơ sở (các môn học tự nhiên) và trung học phổ thông (khoa học). Ngoài ra, trong quá trình học ở trường, các sinh viên có đủ tiêu chuẩn để tham gia kỳ thi cấp phép của khối tư nhân dành cho chuyên gia thực phẩm và quản lý thực phẩm an toàn được chứng nhận. Hiện kỳ thi này đang thu hút nhiều ứng viên trong các năm gần đây. Trong trường, sinh viên sẽ được đào tạo để tận dụng ưu thế của các chứng chỉ trong thực tiễn.

food science photo03

Các bằng cấp sinh viên có thể đạt được

  • Cử nhân giảng dạy ở trường trung học phổ thông (Các môn học tự nhiên)
  • Cử nhân giảng dạy ở trường trung học phổ thông (Nông nghiệp)
  • Cử nhân giảng dạy ở trường trung học cơ sở (Các môn học tự nhiên)
  • Thanh tra vệ sinh thực phẩm
  • Giám sát vệ sinh thực phẩm
  • Đạt tiêu chuẩn để dự kỳ thi cấp phép cho chuyên gia thực phẩm
  • Đạt tiêu chuẩn để dự kỳ thi cấp phép cho người quản lý thực phẩm an toàn được chứng nhận
PageTop